Garden hideaway Dwaft

ทัศนาจรในกาญจนบุรี
ธรรมชาติ
สะพานข้ามแม่น้ำแคว
HELLFIRE PASS
สะพานเชื่อมวัฒนธรรมไทย-มอญ
Nature Rever HELLFIRE Myanma
กาญจนบุรีมีธรรมชาติ แม่น้ำ ภูเขา ที่สวยงาม สะพานประวัติศาสตร์ในสงครามโลกครั้งที่สอง เส้นทางรถไฟผ่านช่องเขาไปพม่า เคินทาง ๓ ชม. ไปสังขละบุรีชมสะพานไม้ที่ยาวที่สุด


กิจกรรทต่างๆ
ATV
เรือ
ขี่ม้า
แคมป์ช้าง
ATV Boat Horseriding Elephant Camp
ขับขี่ ATV ชมธรรมชาติ เล่นเรือเร็ว แคนนูหรือ ล่องแพเปียกก็สนุกนะ มีม้าที่น่ารักและว่านอนสอนง่าย
เด็กน้อยก็ขี่ม้าได้โดยอาจารย์ผู้ชำนาญยืนอยู่เคียงข้าง
ท่านจะขี่และอาบน้ำกับช้างก็ได้