Garden hideaway Gnomes


..รีสอร์ทนี้มีแนวความคิดว่าผู้ใหญ่เด็กน้อยและครอบครัว ทุกคนเพลิดเพลินด้วยกัน รีสอร์ทนี้ตั้งอยู่ติดแม่น้ำแควน้อย มีวิวดีและบรรยากาศดี คนที่มาแล้วจะรู้สึกว่ามาตามบ้านแอลฟ์อาศัยอยู่
..พวกเรามีกิจกรรมต่างๆที่ให้ผู้ใหญ่และเด็กน้อยเล่นสนุกสนานและพักผ่อนเป็นส่วนตัว
.. รีสอร์ทนี้เป็นริสอร์ทเล็กๆ ท่ามกลางขุนเขาของป่าใหญ่แห่งตะวันตกและแม่น้ำแควน้อยที่มีชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่วโลก ใกล้ถ้ำละว้า น้ำตกไทรโยคน้อย-ใหญ่ เส้นทางรถไฟประวัติศาสตร์ ช่องเขาขาด ฯลฯ

Stuff ..พวกเราพร้อมให้บริการอย่างดี

Gate ..ผ่านประตูนี้ไปยังบ้านเอลฟ์ของเรา
Club ..สโมสรท่ามกลางธรรมชาติเพื่อการพักผ่อนคลายอารมณ์
Spring ..น้ำพุกลางสวน